Bedrijfsontwikkeling

"De kunst van ontwikkeling is om de volle mogelijkheden* te onthullen, te articuleren, beschikbaar te maken en daadwerkelijk te benutten. Er is altijd altijd meer kennis, inzicht en potentieel aanwezig, dan onderkend." Lucident Consult heeft de ervaring en de werkwijzen om te verhelderen, te activeren en te zorgen voor concrete acties. 

*  Krachtenveldverkenning; kansen & knelpunten

*  Organisatieverandering, fusies & overnames

*  Project- & managementondersteuning

Ondersteuning teams, MT's

*  Organisatieopstellingen

De complexiteit en de uitdagingen zijn groot. 
Heroriëntering en keuzes maken is nodig. Het werkveld is complex.
Het is van levensbelang om valkuilen en kansen te onderscheiden. 

Een krachtenveldverkenning verheldert en ordent. Het geeft zicht op de ware knelpunten én op kansen. Vervolgens is het zeer waardevol om mogelijke maatregelen vooraf te toetsen om inzicht te krijgen op de werking ervan: effecten, haalbaarheid, valkuilen én wat nodig is om de ingreep optimaal te laten werken.

Uw investering is 3 uur voor een individueel consult met tafelopstelling en een vervolgconsult van 1,5 uur om de puntjes op de i te zetten.
Natuurlijk is het mogelijk om dit traject te verlengen.

Afhankelijk van de grote van uw bedrijf en de specifieke situatie kan het zinvol zijn om met een directie of managementeam te werken. In overleg stellen wij uw financiële investering vast.