Coachen met Oase - tafelopstellingen

 
Instrument
Het heeft grote voordelen om de onderhavige situatie letterlijk ‘uit het hoofd’ te plaatsen. 
Het instrument Coachen met Oase maakt dit mogelijk. 
Dit materiaal voor opstellingen bestaat uit houten spelstukken met een beschrijfbaar vlak en een duidelijke blikrichting. Er is een gekaderd speelveld.
 
Het artikel gaat in op de toegevoegde waarde van driedimensionale uitbeelding van vraagstukken, informatie vanuit meerdere perspectieven en de directe beleving daarvan. Er zijn voorbeelden uit de praktijk en van toepassingstoepassingsmogelijkheden. 
 
 
Verrassend perspectief
Het instrument ‘Coachen met Oase’ is ontworpen om spelers, elementen en factoren van het vraagstuk op tafel te plaatsen en vanuit verschillende perspectieven te ervaren. In alle rust komt het vraagstuk met de context op tafel te staan . Het hoofd krijgt rust, de betrokkene kan met distantie reflecteren op het uitdagende landschap, alsof een vermoeide reiziger onderweg in een oase belandt.
Langzaam ontvouwt zich de informatie; vooral ook die informatie die voorheen buiten beeld was.  
 
De eerste helikopterblik op dit landschap   levert al verrassende gezichtpunten op. Er ontstaat een verfrissend perspectief . 
Mensen ontspannen zich, ervaren meer ruimte, ziennieuwe mogelijkheden en maakt het probleem plaats voor uitdaging.
 
Soms komt iets in beeld dat niet eerder opviel, maar wel gewicht in de schaal legt.
In deze rust ontstaan ook ideeën en mogelijkheden om te spelen met posities: meer of minder afstand , draaien en er kan een positie bijkomen. 
Vervolgens: wat is de uitwerking op het landschap en op de individuele elementen? 
Coachen met Oase levert overzicht en nodigt uit tot experimenteren.
 
De toepassingsmogelijkheden zijn grenzeloos:
  • Coaching bij vraagstukken op gebied van leven, loopbaan, werksituatie
  • Bij besluitvormingsprocessen
  • Teambegeleiding
  • Intervisie
  • Supervisie, bijvoorbeeld bij adviseurs en interimmers.
  • Als organisatieadvies
  • In managementbesprekingen: marketing, samenwerking, strategie, fusies….et cetera
  • Inzicht verkrijgen in (bedrijfs)politieke krachtenveld