Louise ArnoldBik

Louise ArnoldBik is gefascineerd door het samenspel van individuen en de complexe omgeving. Dat is de rode draad in haar leven en werk.

Afgestudeerd in sociale wetenschappen (Drs.) en in  Business Administration for General Management (MBA), verwierf ze internationale ervaring in meerdere branches en functies: welzijnswerk, maatschappelijk onderzoek en methodiekontwikkeling, ICT, staalindustrie, verzekeringswezen, oorlogsjournalistiek, docerschap, persoonlijke ontwikkeling, onderwijsontwikkeling. publicaties, fotografie en meer. Om zich op te laden, geniet ze van natuur, meditatie, buitensport, dans, jazz, klassieke muziek en open contact met anderen.

Sinds 2000 pioniert ze met de fenomenologische systeembenadering – met en zonder systeemopstellingen – als integraal deel van de dagelijkse professionele praktijk voor  professionals en leiders. Ze participeert in binnen- en buitenlandse netwerken, ontwikkelt werkvormen, geeft opleidingen, ontwikkelde en produceert het instrument ‘Coachen met Oase’ .
Haar opdrachten behelzen vooral het verhelderen en optimaliseren van complexe situaties in organisaties met besturen, directies, MT's en andere teams. Soms gaat het om nijpende situaties, vaak gaat het om de behoefte méér uit het beschikbare potentieel te halen of om informatie bij strategische besluitvorming te completeren.

Ze is bedreven in het expliciet maken van ongrijpbare dynamieken en de daaruit voortvloeiende menselijke processen: gezamenlijk verhelderen om daadkrachtig in actie te komen.
De innerlijke houding die haar past - of ze nu in gesprek is, opstellingen begeleidt of een teamproces faciliteert -: open staan voor wat zich wil tonen, voor dat wat zich als vanzelf ontvouwt.
Gewaardeerde kwaliteiten zijn ondermeer: verhelderende vragen stellen, zuiver benoemen van waarneming, concretiseren, lichtvoetigheid, scherp formuleren van wat speelt, voordurende oog op de context en alerte waarneming van wat impliciet of onbewust speelt.