Systeemopstellingen

Lucident Consult is al meer dan tien jaren expert in het faciliteren van

  • Organisatieopstellingen
  • Systemische structuuropstellingen
  • Familieopstellingen
  • Opstellingen rond Werk, loopbaan en inkomen
  • Tafelopstellingen
  • Opstellingen rond afkomst
  • Relatieopstellingen
  • Samenwerkingsopstellingen.
     

Er zijn workshops met open inschrijving.

Lucident Consult levert ook vaak maatwerk, zowel in organisatie- ofgroepsverband.
Met individuele vragen en partnervraagstukken kan goed in aparte sessies worden gewerkt; vaar voldoet één sessie.