In het volle krachtenveld naar de kern

 

"Inzoomen en uitzoomen"
 

Lucident Consult is het bureau voor ontwikkeling van mens, team en organisatie, opgericht door Louise ArnoldBik eind jaren negentig.
Missie  is het laten gaan van ontwikkeling van zowel individu als bedrijf.
De opdrachtenportefeuille bevindt zich in een breed arsenaal aan zakelijke branches, persoonlijke en functionele coaching, managementopleidingen, leiderschapsprogramma’s, organisatie en teamontwikkeling en het faciliteren van strategische ontwikkeling.

Een aantal invalshoeken :

  • Onderliggend dynamieken van welk vraagstuk dan ook, vinden hun wortels én oplossingen in een complex krachtenveld
  • Plek geven aan wat er is (geweest), geeft allereerst rust en vervolgens ruimte voor mogelijkheden.
  • Bedrijfswelzijn en individueel welbevinden versterken elkaar
  • Het probleem erkennen en uitzoomen naar wat wel werkt, leidt naar verbinding en oplossingen.
     

Vanaf 2000 is de systeembenadering een belangrijker peiler geworden. Geïnspireerd door organisatieopstellingen ontwikkelde Lucident Consult, werkwijzen om de systeemdynamieken in de dagelijkse praktijk te doorgronden en te hanteren. Vanuit alle praktijkervaring en de ontstane aanpak, onstonden opleidingen, zowel voor collega professionals als voor leidinggevenden.
In combinatie met de inzichten uit andere invalshoeken - zoals het oplossingsgerichte management, Theory U, organisatiekunde, leiderschapstheoriën, ervaringsgericht trainingsvormen - kunnen passende aanpakken worden gevonden.

Voorbeelden van vragen die tot opdrachten leidden:
.......

De inhoud van deze website is nog in ontwikkeling